Cseresznye csoport - ovoda.degyfk

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról
Cseresznye csoport - Önkifejezés a művészetek sajátos eszközeivel
.............................................................................................................................................................................................................................

Óvodapedagógusok:
                                                                            
Kovácsné Fazekas Mónika             Lukácsi Nóra

Dajka: Bezzeg Józsefné (Marika)
Pedagógiai asszisztens: Mező Ágnes

A művészet ismerete, szeretete már kisgyermekkorban elkezdődik. A művészeti tevékenységek célja: a gyermeki személyiség fejlesztése komplex esztétikai élmények,
tapasztalatok által. A kisgyermekkori esztétikai nevelés komplex hatásrendszer. Általános feladat az esztétikai élmények iránti vágy megalapozása, az esztétikai szemlélet módszeres formálása.

A művészeti tevékenységek köre:
  • Mese-vers
  • Vizuális tevékenység
  • Ének-zene
  • Hagyományápolás
Személyiségre ható komplexitás mellett, tartalmi komplexitást is képviselnek.
A művészeti tevékenységek legfontosabb feladata a kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása.
  • Feladatunk a 3-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, minőségének differenciált fejlesztése.
  • Célunk: legyenek képesek irodalmi élmények befogadására és reprodukálására, saját vers- és mesealkotásra. Bábozás, dramatizálás eszközeit bátran használják.
  • Nevelőmunkánk során szerepet kapnak a magyar népmesék, mondókák, a népi szokások, hagyományok ápolása, népi játékokkal való ismerkedés.
  • Az ének- zenei nevelésben is igyekszünk minél több népdalt, népi dalos mozgásos játékot gyűjteni.
  • Törekszünk arra, hogy a gyerekeknek legyen igényük az alkotásra és az esztétikai élmények befogadására. Legyenek képesek élmény- és fantáziaviláguk képi, szabad önkifejezésre. Ismerjék a vizuális technikák, anyagok, eszközök széles tárházát.
Nevelésfelfogásunk megvalósítása nyomán, a csoportba járó gyerekek derűs, családias környezetben tevékeny, érzelem gazdag életet élnek.
robertkiss
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz