Maci csoport - ovoda.degyfk

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról
Macis csoport - Kismesterségek a nevelésben
.............................................................................................................................................................................................................................

Óvodapedagógusok:
                                                                           
 Töviskes Antalné (Ági)      Zolnai Imréné (Kati)


Dajka: Subecz Sándorné (Jutka)
Pedagógiai asszisztens: Kapusi Róbert Zoltánné (Mariann)

Óvodai nevelésünk során kiemelt feladatként kezeljük a népi kismesterségek fokozott mértékű érvényesítését. Fontosnak tartjuk a helyi néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeinek ápolását, továbbvitelét. Törekvéseink arra irányulnak, hogy a gyermekek életkorának, tevékenységvágyának, adottságainak, képességi szintjének megfelelően szerezzenek minél több tapasztalatot, s biztosítsunk sokféle gyakorlási és alkalmazási lehetőséget.
Alapelvként valljuk, hogy a "gyermek tevékenység közben fejlődik a leghatékonyabban". Ennek megfelelően csoportunk életében meghatározóak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, sétát szervezése, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunka. Az általunk tervezett programok megvalósításánál igényeljük a szülőkkel való együttműködést.
A növényi és állati eredetű termékek feldolgozása széles skálán mozog a tevékenységlehetőségek között. A szükséges feltételrendszerek létrehozásában a szülők is partnerek, így a befőtt - savagyúság - saláták - sütemények alapanyagainak biztosítása már az ő kezdeményezésükből is fakad. A népi hagyományok, szokások jellegnek megfelelő alkalmazása, a vessző, gyékény, nád, csuhéj és a birka gyapjának feldolgozása történik a fonás, szövés, nemezelés alkalmaival.
Csoportunk tárgyi felszereltsége jól biztosítja a kismesterségek gyermekek általi alkalmazását. Rendelkezünk szövőszékkel és korongozóval.
A természetes anyagok körének - lelőhelyének - megismertetése, a sokféle és sokszínű technikai ismeretek alkalmazása által a gyermekek jártasabbá válnak a felhasználási területekben, pl. terepasztal-készítés, szerepjátékok eszköztárának gazdagítása, építőjáték során a természetes anyagokból készített tárgyaknak beépítése.
  • kosarak, tárolóedények fonása vesszőből
  • terítők, sálak szövése, gyapjú fonalból
  • agyagedények készítése a korongozón
  • szettek készítése nemezeléssel
Az aktuális ünnepekre való készülődések alkalmával is hangsúlyos a népi kismesterségek érvényesítése.
A szülőkkel való "hatékony együttneveléssel" kívánjuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosítani.
robertkiss
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz